Doğrudan Temin

Özet

Doğrudan Temin ihalelerinin EKAP a girilmesi zorunlu mudur


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan Temin ihalelerinin EKAP a girilmesi zorunlu mudur

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği/30.9.2 Doğrudan temin kayıt formu

"Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır." hükmüne göre Ekap üzerinden kayıt edilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap