Doğrudan teminde en az 3 teklif alınması şeklinde mevzuatta açık bir hüküm var mıdır?

Yayın Tarih: 05.10.2016 08:10
Özet

Günaydın hocam… doğrudan temin usulünde " en az 3 teklif alınması" şeklinde mevzuatta açık bir hüküm varmı…


Günaydın hocam… doğrudan temin usulünde " en az 3 teklif alınması" şeklinde mevzuatta açık bir hüküm varmı…


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale mevzuatımızda doğrudan temin ile ilgili en az 3 teklif alınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu düzenleme Harcama Belgeleri Yönetmeliklerinde (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği/ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği) piyasa fiyat araştırma tutanağında yer almaktadır. Bu tutanakta fiyat alınan kişi ve firma/firmalar ile teklifleri yer almakta altında ise uygun görülen kişi veya firma/firmaların adı adresi ve teklif ettiği fiyat/fiyatlar yer almaktadır. İdarece piyasa fiyatı araştırması yapılırken piyasa fiyat araştırması sonucu alınan teklifler yazılacaktır ancak bu teklifler 3'ten fazla olabileceği gibi tek teklif de olabilir. Rekabetin sağlanması ve piyasa fiyatının ölçülmesi/bilinmesi açısından birden fazla teklif alınması doğru olur. Ancak her zaman birden fazla teklif alınamayabilir. Örneğin şehirlerarası yolda giderken hizmet aracının ya da makam aracının benzini bitti, burada birden fazla teklif alınması mümkün olmadığından en yakın akaryakıt istasyonundan akaryakıt alınması doğru olur. Diğer taraftan birden piyasa araştırması yapılması gereken hususlarda mümkün olduğunca fazla teklif alınarak uygun olan teklifin değerlendirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap