ihale-soru-cevap-logo.png

" 2886 " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırdık, yüklenici firmanın mühendisi iş denetleme belgesi istiyor, belediye olarak bu iş için mühendise iş denetleme belgesi düzenleyebilir miyiz? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [812]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hazine, vakıflar genel müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler tarafından 2886 sayılı yasa 'ya göre kiraya verilen taşınmazların, aynı yasa'nın 75. Maddesinin 3 ve 4. Fıkraları gereğince sözleşme süresi sonunda boşaltılması gerekir. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren yasa gereği, 6570 sayılı yasa'nın 11. Maddesi gereğince yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalmadığından davalı kiracı fuzuli şagil durumuna düşmüştür. << Devamını Oku>> [811]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplu Taşıma Araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile 5 Yıllığına İşletilmesi İhalesi’nin Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmesi gerektiği hk. (Belediye tarafından yapılan dava konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu, havuzda biriken paraların belediyenin kullanımında olan bir kaynak niteliğini taşıması, ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması d << Devamını Oku>> [708]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Siteniz ve yanıtlarınız çok güzel bir çalışma tüm meslektaşlama tavsiye edeceğim, sorum şu: 2010 yılında açtığımız iş yerimizde belediye bir iş yapıyoruz. Yalnız geçtiğimiz günlerde SGK kurumundan bir yazı aldık ve 2886 ihale kanuna göre alıp almadığımızı soruyor. Biz yeri 2886 ihaleye göre aldık ama ozaman için bu bildirim yapılmamış.Çünkü belediyeden herhangi bir hak ediş […] << Devamını Oku>> [560]


2886 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde yasaklama? << Devamını Oku>> [1944]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakanlık onayı ile A okulmuz kademeli olarak kapatılarak bünyesinde bulunan mevcut alan dal personel ve donatımı ile birlikte B okulumuz ile birleştirilerek A okulumuza ait yeni binada B okulumuzun ismiyle tek müdürlük olarak eğitim öğretim faaliyetini sürdürecektir. Kademeli olarak kapatılan A okulumuzunda, B okulumuzunda kantinleri bulunmaktadır. Bu yeni durumda hangi okulun kantini kantin işletmeciliğe devam […] << Devamını Oku>> [393]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam 2886 sayılı kanuna göre kiraya verilen park müşterinin vefatı nedeni ile varislerine sözleşme devri yapılmış kira suresi bittiği için tekrar ihaleye çıkacağım is için bu isi 5 yıl yapmış olma koşulumuz var ayni şey bunun içinde geçerli olur mu İş bitirmesi varisin sözleşmeyi yaptığı tarihten mi geçerli olur? << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı kanununun ilgili maddelerince 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılan taşınmazın kira sözleşmesi noterce onaylanmıştır. Sözleşme süresi devam ederken müstecir vefat ettiğinden dolayı kira sözleşmesi mirasçılarına nasıl devredilir? Mirasçılık belgesi yeterli midir? Kira sözleşme devri, noter onayına gerek var mıdır? Noter onayı gerekli ise damga vergisi ve herhangi bir harç alınır mı? << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık arttırma ihalesinde geçici teminat, yaklaşık maliyet göre mi yoksa isteklinin vereceği en son teklife göre mi belirlenir? << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 S.K. kapsamında yapılan satış ihalesi müşterisinin taahhüdünü verilen süre içinde yerine getirmemesi nedeniyle idarenin ihaleyi iptal etmesi neticesinde; müşterinin yasaklı hale getirilmesi idarenin takdirinde midir ayrıca ihale komisyonu kararı müşteri tarafından ödenmeli midir?Teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [508]