2886 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde yasaklama?

Özet

2886 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde yasaklama?


Giriş

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsadığı ancak, alım, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri kamu harcaması yapılmasına; satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri ise kamuya gelir sağlanmasına yöneliktir.

Yasaklama

2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin belirtilen hükmü ile; ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirecek fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar verilen ve Resmi Gazete’de ilan edilen bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararları için her hangi bir süre öngörülmemektedir.

Yasaklama kararı verilmesinde süre

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalesi sonrasında üzerinde ihale kalan ancak sözleşme hükümlerine uymayan yüklenici hakkında verilecek ihalelerden yasaklama kararı ile ilgili işlemlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 84 üncü maddesinin yukarıda belirtilen hükmünün uygulanması gerektiğinden ve bu kapsamda, anılan madde uyarınca bu işlem için her hangi bir süre öngörülmediğinden; esasen 2886 sayılı Kanun kapsamında kalan ihalelere ilişkin bahse konu yasaklama kararları için 4734 sayılı Kanunda ve Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen 45 günlük sürelerin uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap