ihale-soru-cevap-logo.png

" açıklamasında " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede, ihalede istenilen bir yeterlik kriterinin ihaleye katılan tüm isteklilerce sağlanmasının istenilmesi halinde İhale İlanı ve İdari Şartname’de düzenlenmesi, sadece yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususların Teknik Şartname’de düzenlenmesi gerektiği, bu iki aşama arasında kalan ve teklif fiyatın açıklanmasına ilişkin olan aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin kuralların ise mevzuatta öngörüldüğü, bu aşamada isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan ava << Devamını Oku>> [75]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir << Devamını Oku>> [101]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale tarihinin 27/11/2015 olduğu, davacının açıklamaları kapsamında kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13/10/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesi ve 09/06/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesinin internetten çıktı tarihinin 01/12/2015 olduğu, İstanbul Ticaret Borsası'nın 01/10/2015-31/10/2015 tarihi aylık bültenin ve 02/11/2015-06/11/2015 tarihli haftalık bülteninin kullanıldığı, İstanbul Ticaret Borsası'na ait aylık bültenin internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2 << Devamını Oku>> [450]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 26.01.2011 Tarih ve Y.D. İtiraz No:2011 346 sayılı Kararı ile; Uyuşmazlık konusu ihalede; istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, İstekli açıklamasında; Toplulaştırma projeleri için toprak etütleri yapılması işi için M << Devamını Oku>> [447]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklama istenen “KGM/MT/2 Ocak taşı veya kazı taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Moloz ve çap. mol. taş inş. yüz. gömme oluklu derz yapılması, taş nakli dahil)” pozu için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, pozun tamamı için … Yapı İnş. Mim. Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti.- Mehmet S Ş İş Ortaklığından alınmış fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, fiyat teklifi üzerinde yer alması gereken ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğ << Devamını Oku>> [1327]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

N... Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek gideri olarak günlük ortalama 22 TL öngörüldüğünü, ulaşım ve konaklama giderleri için ise toplam 100.000 TL (bu bedelinde personel başına günlük 15 TL civarı bir yol bedeline tekabül ettiği) öngörüldüğünü beyan ettiği görülmüştür. İdare aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve << Devamını Oku>> [717]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında teminat mektubuna ait komisyon gideri dışında hangi bileşen için ne kadarlık maliyet öngörüldüğünün belirtilmediği, “minimum maliyetle hizmetin sağlanacağı” gibi muğlak ve varsayıma dayalı ifadelerin kullanıldığı, ayrıca en az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verilmesi maliyetine ilişkin olarak hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı şeklindeki açıklamanın kabul edilebilir o << Devamını Oku>> [1096]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre ekskavatörün 0,0853x260/0,850x= 19,86988 lt/saat olarak hesapladığı görülmüştür. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında“Akaryakıt maliyet hesaplarının uygulanmasında her ne kadar teknik olarak idareler % 100 verim üzerinden akaryakıt sarfiyatı hesabı yapsa bile yıllardır gerçekleştirmiş olduğumuz işlerde edindiğimiz tecrübelere göre uygulama gerçeklerinin araçların çalışma sırasında devamlı olarak motor gücünü sonuna kadar zorlamalarının mümkün olmadığı, ortalama -75 oranlarının h << Devamını Oku>> [1432]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-934 Sayılı Kararında: Tebliğe göre maliyet/satış tutarı tespit tutanağının her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi zorunlu olmasına rağmen …’nin yetkili kişisine ait imzanın, tutanağın yalnızca son sayfasında bulunduğu görülmüştür. Sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [504]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan istekli tarafından sunulan ruhsat fotokopilerinden Özel Teknik Şartname’de belirtilen vidanjörlerin teknik özelliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Nitekim idarece şikâyete verilen cevap yazısında da bu hususa yer verilmiş olup, “vidanjörlerin taşıma kapasitesi araç ruhsatlarında belli olmamakla beraber söz konusu araçlar yüklenicinin İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte olan 2014/157458 ihale kayıt no’lu İzmir İli Menderes ve Seferihisar İlçeleri Vidanjör H << Devamını Oku>> [793]