ihale-soru-cevap-logo.png

" Alacağı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-3737 Sayılı Kararında: … Genel Müdürlüğünün birimleri arasında, yukarıda belirtilen iç yazışmalardan, … …’nin ilgili Kurumdan olan alacağının, tahakkuk ve verile emri işlemleri tamamlanıp saymanlığa gönderilmek suretiyle ödenebilir hale getirildiği ve nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden bütçe emanetine alındığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler << Devamını Oku>> [397]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının cebren […] << Devamını Oku>> [3335]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının […] << Devamını Oku>> [1598]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde yüklenici 2. Ayda iflas ettiğinden dolayı işin sözleşmesi idarece feshedilmiştir. Yapılan fesih hakedişinde 4735 sayılı kanunun 22. Maddesi gereği teminat mektubu güncelleme tutarı idarece kesilecektir aynı zamanda işçi alacağı varken hakediş miktarı yetersizdir.bu durumda öncelik işçi alacakları mıdır yoksa kesin teminat güncelleme tutarının kesilmesi midir.ayrıca işin geçici kabulü […] << Devamını Oku>> [268]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, 4734 yapım işinde şantiye tutanağı tutulmamış yada bazı personelin maaşımı aldım diye isim imza var, fakat isimler ve imzalar tespitli değil üç aylık alacağını isteyen çalışanın kuruma hitaben yazdığı dilekçesi var. İdarece SGK dan Hizmet dökümü istendi, asgari ücretten 30 gün prim gösterilmiş ancak dilekçede aylığının 5000 TL olduğu yazılmış, iş sözleşmesi yok,  yüklenici bordro […] << Devamını Oku>> [263]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personele Dayalı olmayan hizmet alım ihalesi kapsamında (yemek öğün hizmet alımı) yüklenici kendi bünyesinde personel çalıştırmaktadır.Personel için ayrıca ödeme yapılmamaktadır. Ancak iş ortaklığı olan yüklenici firmalardan birinin borcuna karşılık icra dairesinden haciz ihbarnamesi gelmiş ve iş ortaklığı vergi numarasının istihkakları üzerine haciz konulması talep edilmektedir. Borçlu 3.şahıs İdare olarak firmanın tüm ödemelerin << Devamını Oku>> [457]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ortak girişim ile yapılan bir inşaat işinde çalıştım ve işçilik alacağımı ödenmemesi nedeniyle Arabuluculuk Kurumuna başvurdum ve firma ile ödeme tarihi&miktar konusunda anlaştık. Ancak bu ödeme yapılmadı. Firmayı icraya verdim, hakedişinden kesilen para icraya aktarıldı. İcra müdürü ortak girişim firmasına icra yapılamaz diye parayı iade etmek istiyor. Ben direkt olarak ortak girişimden alacağım var desem […] << Devamını Oku>> [551]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam; 4734 sayılı kanun kapsamında ihale edilmiş bir yapım işinde işin geçici kabulü yapıldıktan sonra çalışan işçilerden bazıları yüklenici firmanın kendilerine ödeme yapmadığını beyan etmektedir. Bu durumda idareni yapabileceği neler var ? böyle durumların (işçi alacaklarının ödenmemesi ) gibi yaşanmaması ve sorumlu duruma düşmemesi için idare ne yapması gerekir..? iyi çalışmlar… << Devamını Oku>> [1449]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… yapım işi ihalesinde, işçi kuruma dilekçe vererek müteahhitten alacağı olduğunu söyledi.. hizmet alımı ihalesi olsaydı bordroları kontrol ederdik ama bu yapım işi: ne yapmamız gerekiyor. << Devamını Oku>> [1565]