Yapım işlerinde işçi alacağının sorumluluğu nasıldır?

Yayın Tarih: 28.09.2016 04:09
Özet

Merhaba hocam… yapım işi ihalesinde, işçi kuruma dilekçe vererek müteahhitten alacağı olduğunu söyledi.. hizmet alımı ihalesi olsaydı bordroları kontrol ederdik ama bu yapım işi: ne yapmamız gerekiyor.


Merhaba hocam… yapım işi ihalesinde, işçi kuruma dilekçe vererek müteahhitten alacağı olduğunu söyledi.. hizmet alımı ihalesi olsaydı bordroları kontrol ederdik ama bu yapım işi: ne yapmamız gerekiyor.


Üst Konuları: İşçi Alacağı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım işleri genel şartnamesinin 34 üncü maddesine göre;
"(2) Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tahmini tarih, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 36 ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir.

(3) Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez."

Dolayısıyla ilan yapılmış ve tutanak tutulmuş ve başvuran olmamışsa idarenin sorumluluğu bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap