İhaleye katıldığı kurumdan tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı halde kurum tarafından mali sıkıntı nedeniyle ödenmemiş alacağı olan istekli, bu alacağını geçici teminat kabul edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-3737 Sayılı Kararında: … Genel Müdürlüğünün birimleri arasında, yukarıda belirtilen iç yazışmalardan, … …’nin ilgili Kurumdan olan alacağının, tahakkuk ve verile emri işlemleri tamamlanıp saymanlığa gönderilmek suretiyle ödenebilir hale getirildiği ve nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden bütçe emanetine alındığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Teminat […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-3737 Sayılı Kararında:

… Genel Müdürlüğünün birimleri arasında, yukarıda belirtilen iç yazışmalardan, … …’nin ilgili Kurumdan olan alacağının, tahakkuk ve verile emri işlemleri tamamlanıp saymanlığa gönderilmek suretiyle ödenebilir hale getirildiği ve nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden bütçe emanetine alındığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Teminat Mektupları”na ilişkin Genel Tebliği çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalesine katıldığı… Genel Müdürlüğünden olan, tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı halde mali sıkıntı nedeniyle ödenmediğinden ihale üzerinde bırakılan istekli adına bütçe emanetine alınarak kesinleşmiş alacaklarının, ilgili firmanın talebi doğrultusunda, muhasebe işlem fişi ile 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarılarak “geçici  teminat” olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı, bunun yanında teminat olarak kabul edilen söz konusu alacağın, teklif edilen bedelin en az % 3’ünü karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap