ihale-soru-cevap-logo.png

" beraber " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 29' << Devamını Oku>> [1422]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sözleşmesinin uygulanması sırasında, başvuru sahibi ile sorunlarla karşılaşıldığı, karşılaşılan sorunların tutulan tutanaklar ve yapılan yazışmalar ile belgelendirildiği, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin ispat külfetinin idareye ait olduğu ve ispat için bir yargı kararının bulunması zoru << Devamını Oku>> [514]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-1933sayılı Kararında:       Yeterlik kriterlerine ilişkin belgelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesinin gerektiği, teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için, bu hususun teknik şartnamede açıkça ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesinin gerektiği, başvuruya konu ihalede marka beyanının teklifle beraber sunulacağının a&cc << Devamını Oku>> [479]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2018/021 Gündem No : 31 Karar Tarihi : 10.04.2018 Karar No : 2018/UH.I-763   BAŞVURU SAHİBİ: A…m Grup Org. Tur. Sağ. Rekl. İnş. Yemek Bilg. Tem. Gıda İlaç. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/62502 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş […] << Devamını Oku>> [674]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-175 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatında yer alan alt yüklenici konusundaki bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde, ilaçlama işinin alt yüklenici tarafından yapılması durumunda, teklif verme aşamasında alt yüklenicilerle ilgili olarak isteklilerin idareye karşı sorumluluğu, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin istekli tarafından idareye verilmesi ve ihalenin << Devamını Oku>> [643]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad, iki sorum olucak sizlere, gecen sormuştum bir daha sormak istiyorum. 4734 sayılı ihale kanuna göre yapılan hizmet alımı ihalesinde butun belgelerle birlikte bir zarfın içine fiyat teklifi mektubunu birakıp diğer belgelerle birlikte buyuk zarfa bırakıp ihale komisyonuna teslim ettim. ihaleye giren butun firmalar fiyat teklifini normal belgeler gibi sundular. ihale komisyon başkanı benım zarfımı […] << Devamını Oku>> [676]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

3 yıllık personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapacağız. aynı zamanda 2 adet binek otomobil kiralama işimiz var. Bu araç kiralama işinide personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi ile beraber çıksak olur mu? yoksa ayrı ihale mi yapmak gerekli ? << Devamını Oku>> [773]