ihale-soru-cevap-logo.png

" birbirinden " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale ilanı 4. Madde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler maddesi altında 4.2 maddesinde idarece ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir .Ancak idari şartnamede madde 5.1 içerisinde (f )maddesine yetki belgesi şartı yazıyor .Bu durumda yetki belgesi sahibi olmayan kişi ihaleye teklif verebilir mi? << Devamını Oku>> [188]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.II-2740 Sayılı Kararında: İdari şartnamenin ilgili maddelerinde, söz konusu ihalede geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu istendiği ve ihale dokümanı kapsamında ilgili standart formun verildiği, standart forma uygun geçici teminat mektubu verilmediği takdirde sunulan geçici teminat mektubunun geçersiz sayılacağı ve geçerli bir geçici teminat ile birlikte sunulmayan teklifle << Devamını Oku>> [466]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimine ilişkin olarak ilanda ve ihale dokümanında birbirinden farklı düzenlemeler yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [571]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-405 Sayılı Kararında:       İlanda ve idari şartnamede ihale tarihinin birbirinden farklı olarak düzenlendiği, idari şartnamede ihale tarihinin yanlış olarak yazıldığı, bu durumda idari şartnamede yapılan yanlışlığın 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen sürelere uyularak zeyilname düzenlenerek giderilmesi gerektiği halde, idarece mevzuata uygun zeyilname ile yanlışlığın düzeltilmedi << Devamını Oku>> [512]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale ile Hizmet alımı ihalesine çıktık. Sınır değer altındakileri sorguladık; a-Birim teklif fiyatında verilen ilk fiyat aynı kalmak şartıyla ,açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi? b-Verilen ilk birim teklif fiyatından sorgulama sonucu verilen yeni fiyat düşük olabilir mi? Yoksa İlk verilen Birim Teklif Fiyatı hiç bir şekilde değiştirilemez mi? Yasal dayanaklarıyla birlikte […] << Devamını Oku>> [651]