İhale ilanı ve idari şartnamenin birbirinden farklı olması

Özet

İhale ilanı 4. Madde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler maddesi altında 4.2 maddesinde idarece ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir .Ancak idari şartnamede madde 5.1 içerisinde (f )maddesine yetki belgesi şartı yazıyor .Bu durumda yetki belgesi sahibi olmayan kişi ihaleye teklif verebilir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale ilanı 4. Madde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler maddesi altında 4.2 maddesinde idarece ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir .Ancak idari şartnamede madde 5.1 içerisinde (f )maddesine yetki belgesi şartı yazıyor .Bu durumda yetki belgesi sahibi olmayan kişi ihaleye teklif verebilir mi?

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

Mal alımı ihalelerin için belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan her türlü mal alımı ihalelerinde,

Yani Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 1.656.600 TL*,  Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında ise 2.761..007 TL*

ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez. 

Diğer taraftan yetki belgesine ilişkin hususlar idari şartnamelerde 5 inci maddesinde değil 7'nci maddesinde yer alır ve ilana yansır. İhaleye ilişkin şartnamenin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" ilanda "ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler" yer alması gerekir yoksa ihale iptal sebebi sayılır.

Kolaylıklar diliyorum.

 


*  25/01/2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01.02.2019 – 31.01.2020 dönemini kapsamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap