ihale-soru-cevap-logo.png

" borcu " ile Etiketlenmiş İçerikler


3 Mart 2020 tarihinden itibaren Kamu idareleri tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 5.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir Kamu idarelerince 5.000,00 TL'nin üzerindeki doğrudan temine yönelik alımlarda da vergi borcu sorgulamasının yapılması ve vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [508]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle merhaba, Yükleniciye hakediş ödemesi aşamasında yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin maaşlarına ilişkin borçları, vergi borcu ve SGK borcu çıktı, ancak hakediş bunların tamamının ödenmesine yetmiyor, ödemeyi nasıl yapacağız, öncelik hangisinindir?  Teşekkür ediyorum . << Devamını Oku>> [197]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzaladığımız ihalenin muayene ve kabulü geçekleşti. Hakedişi imzalayacağız. Fatura ile birlikte SGK ve Vergi borcu yoktur yazıları isteniyor. SGK ve Vergi borçları için bir sınır var mı? Bu iki kuruma tamamen mi borcumuz olmamalı? Yani İhale tarihi itibariyle borç limitlerinin altında Vergi ve SGK Borcu olan yüklenici ile sözleşme imzalana biliyordu. Ödeme aşamasında da […] << Devamını Oku>> [992]


İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [277]


Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda  risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak  geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda idare tarafından, başvuru sahibinin ihale tarihi itib << Devamını Oku>> [187]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yükseköğretim katkı kredisi borçlarının vergi dairesine devredilmesi sonucunda, vadesi geçmiş ödenmemiş borcu bulunan gerçek kişinin borcu, ihale dışı bırakılmaya sebep olan vergi türüne girer mi? << Devamını Oku>> [134]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif vermiş olduğumuz ihale uhdemizde kaldı ve sözleşmeye davet edildik. İhale tarihi itibariyle limited şirketimizin Vergi (4.700 TL) ve SGK (8.660 TL) prim borcu var. Vergi vorcu yoktur belgesinde “… vadesi geçmiş borcunuzun bulunduğu kayıtlarımızdan anlaşılmıştır” ve SGK borcu yoktur belgesinde “… Sısyal Güvenlik Kurumuna kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu anlaşılmış olup …. Bu […] << Devamını Oku>> [794]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Vergi borcu bulunan firmaya ihale verilmesi ve sahte borcu yoktur yazısının ihale komisyonuna sunulması, ihaleye fesat karıştırma suçu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [1279]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ortak girişimlerde her bir ortak tarafından birden fazla ve sağlanması gereken asgari tutarı sağlayan teminat olması halinde hakkaniyet ilkesi gereği yukarıya aktarılan Tebliğ hükmü işletilebileceği değerlendirilse bile incelenen ihalede geçici teminata ilişkin asgari yeterlik şartını sağlayan tek bir geçici teminat mektubu bulunduğundan ve idare tarafından geçici teminatın irat kaydedilebileceği hk. << Devamını Oku>> [666]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi, ayrıca kesinleşmiş vergi borcu sayılması ve sayılmaması gereken hususlara ilişkin ise Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen ilgili açıklamalarının esas alınması gerektiği, bununla birlikte ihale üzerinde kalan istekliler << Devamını Oku>> [553]