İhale tarihi itibariyle borç limitlerinin altında Vergi ve SGK Borcu Olan Yüklenici İle Sözleşme İmzalanabilir mi?

Özet

Teklif vermiş olduğumuz ihale uhdemizde kaldı ve sözleşmeye davet edildik. İhale tarihi itibariyle limited şirketimizin Vergi (4.700 TL) ve SGK (8.660 TL) prim borcu var. Vergi vorcu yoktur belgesinde “… vadesi geçmiş borcunuzun bulunduğu kayıtlarımızdan anlaşılmıştır” ve SGK borcu yoktur belgesinde “… Sısyal Güvenlik Kurumuna kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu anlaşılmış olup …. Bu […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif vermiş olduğumuz ihale uhdemizde kaldı ve sözleşmeye davet edildik. İhale tarihi itibariyle limited şirketimizin Vergi (4.700 TL) ve SGK (8.660 TL) prim borcu var.
Vergi vorcu yoktur belgesinde “… vadesi geçmiş borcunuzun bulunduğu kayıtlarımızdan anlaşılmıştır” ve SGK borcu yoktur belgesinde “… Sısyal Güvenlik Kurumuna kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu anlaşılmış olup …. Bu işverenin borcu vardır. Bu belge ile ihaleye katılınamaz” ibaresi yer almaktadır.
Bu borçlar limitlerin altında kalmasına rağmen sözleşme imzalarken bu iki belgeyi bu şekilde sunduğumuz takdirde İdare şirketimize sorun çıkartabilir mi? ya da sözleşme imzalamaya bilir mi? Böyle bir durum oluşursa nasıl bir yol izlememiz gerekir.
İyi çalışmalar.

Cevabımız

Vergi Borcu açısından, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1. maddesinde; "Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G./8. md.)bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir." hükmüne göre borcunuz 5.000 TL'yi aşmadığından vergi borcu kabul edilmeyecek ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine girmedğinden sözleşme imzalanmasında sakınca bulunmamaktadır.

SGK Borcu açısından,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde 17.3. maddesinde belirtilen hususların dikkate alınması gerekir. Sitemizdeki kesinleşmiş SGK borcuna ilişkin ayrıntılı hazırlanmış aşağıdaki tabloya bakılabilir. Kısacası eğer şirket iseniz ve alt işvereniniz yoksa kesinleşmiş SGK borcu olarak 57.564,00 TL, eğer gerçek kişi iseniz(bağkur kapsamında 5510 4/B'li) ve işçi çalıştırmıyorsanız borç sınırı 7.675,20 TL, eğer işçi çalıştırıyor iseniz kesinleşmiş SGK borcu için 57.564,00 TL dikkate alınır. 

http://www.ihalece.com/AnalizDetay.aspx?analizId=46#sthash.hECJqqiu.dpbs 

Kolaylıklar diliyorum.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap