ihale-soru-cevap-logo.png

" bunların " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Metraj farklarının isteklinin teklif fiyatına etkisi incelendiğinde ise metraj farklarının isteklinin teklif fiyatında 339.780,45 TL artışa, dolayısı ile isteklinin teklif fiyatının 4.680.000,00 TL’den 5.019.780,45 TL’ye yükselmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. İhaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı olan 4.680.000,00 TL ile metraj farkı yansıtılmış teklif fiyatı olan 5.019.780,45 TL arasında 6 isteklinin teklifinin << Devamını Oku>> [1046]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu kararında, teklifi değerlendirme dışı bırakılan iki istekliye ait bilgiler ile bunların değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerine yer verilmemesi ihalenin esasına etkili olmadığı hk. << Devamını Oku>> [618]


28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır. 696 sayılı KHK ile verilen yetki uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı olarak çıkartılan söz konusu Usul ve Esaslar ile bazı belirlemeler yapılmıştır. Burada usul ve esaslar ile neler getirildiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır << Devamını Oku>> [682]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, 4 hakedişten oluşan ve süresi yıl sonunda bitecek olan hizmet alım işimizde; birinci hakediş tam olarak ödendi; ikinci ve üçüncü hakedişte ise yapılan iş kadar ödeme yapıldı. Sonraki zaman diliminde, yapılmayan işler de tamamlanırsa, önceki iki hakedişteki ödemesi yapılmayan tutarlar son hakedişe eklenebilir mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [454]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) ihalelerinde Sgk ve vergi borcundan dolayı ihaleden eleniyoruz. 4734 ihale kanununda SGK ve vergi borcu limitleri altında ise eleme yapılmıyor. bu konu hakkında net bir bilgi istiyorum. Teşekkürler << Devamını Oku>> [782]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com