İhale komisyonu kararında, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait bilgiler ile bunların değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerine yer verilmemesi esasa etkili midir?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap