İsteklinin en az iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edileceği durumda bunların vekâlet verdiği kişi teklif verebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap