ihale-soru-cevap-logo.png

" bütün " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.I-1834 Sayılı Kararında: Hizmet akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi durumunda her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinin söz konusu olacağı, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdeminin, […] << Devamını Oku>> [477]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-934 Sayılı Kararında: Tebliğe göre maliyet/satış tutarı tespit tutanağının her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi zorunlu olmasına rağmen …’nin yetkili kişisine ait imzanın, tutanağın yalnızca son sayfasında bulunduğu görülmüştür. Sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [559]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işi, özel ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet-İlaçlama Hizmetleri Alımı” işi olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıdaki 78.2’nci maddesi uyarınca,malzemeli temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu anlaşılmıştır. Şikâyete konu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı bütün hizmetlerin benzer iş olarak kabul edileceği << Devamını Oku>> [969]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilme << Devamını Oku>> [2613]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen bütün araçların toplam teklif bedeli için değerlendirmeye alınması gerektiği, sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aylık kiralama bedelleri kasko sigortası değerinin %2’si << Devamını Oku>> [2229]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından ihale iptal edilmiştir. İsteklilere göndereceğimiz iptal formunu doldururken ihale iptaline itiraz edeceği yer idareyemi, kuruma mı, mahkemeye mi ve süreleri nelerdir? Şİmdiden teşekür eder, iyi çalışmalar dilerim. << Devamını Oku>> [775]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mrb hocam, ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlumdur.( iş deneyimini sunmayan ortak lik paya sahip) ihale dışı bırakılabilirmi << Devamını Oku>> [648]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam 2016 yılı için geçerli olan asgari ücret için yapılacak olan fiyat farkı hesabı için devlet tarafından maliyete ilişkin verilecek destek için 2016 yılı itibariyle geçerli olacak sözleşmeleri için destek bedelinini ayrılma işleminde (örnek 35 kişi %0 – 3 kişi almaktadır ) bütün personel için maliyet desteği düşülecek mi? << Devamını Oku>> [459]