Ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 23.06.2016 01:06
Özet

Mrb hocam, ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlumdur.( iş deneyimini sunmayan ortak %45 lik paya sahip) ihale dışı bırakılabilirmi


Mrb hocam, ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlumdur.( iş deneyimini sunmayan ortak %45 lik paya sahip) ihale dışı bırakılabilirmi


Üst Konuları: Ortak Girişim

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

İş deneyimini gösteren belgeler

MADDE 39 /(6) maddesi.

  • İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

Bu hükme göre bütün ortakların iş deneyim belgesi sunak zorundadır.Sunmayan ortağın elenmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap