Ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlu mudur?

Özet

Mrb hocam, ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlumdur.( iş deneyimini sunmayan ortak %45 lik paya sahip) ihale dışı bırakılabilirmi


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mrb hocam, ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken ortak girişim olarak teklif veren isteklinin bütün ortaklarının iş deneyim belgesi sunması zorunlumdur.( iş deneyimini sunmayan ortak %45 lik paya sahip) ihale dışı bırakılabilirmi

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

İş deneyimini gösteren belgeler

MADDE 39 /(6) maddesi.

  • İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

Bu hükme göre bütün ortakların iş deneyim belgesi sunak zorundadır.Sunmayan ortağın elenmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap