Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ihtiyaç duyulduğunda, hangi durumda bütün isteklilerden hangi durumda sadece ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerden teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenmesi gerekir?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap