ihale-soru-cevap-logo.png

" Değerlendirilmesinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [1155]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.II-1464 Kararında: İhale mevzuatı hükümlerine göre iş ortaklığı ihaleye katılan isteklilerden her bir ortağın, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir. Bununla birlikte, iş ortaklıklarında, taahhüdü altına girilen işe ilişkin anılan aynı belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı ve << Devamını Oku>> [461]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giriş Danıştay 13. Dairesinin 11/03/2015 tarih ve E: 2014/3010 sayılı Kararı’yla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesinde değişikliğe gidilerek hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşitliği durumunda […] << Devamını Oku>> [1868]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mrb iyi akşamlar üstad …hizmet alımları ihaleleri uygulama yönetmeliği 36.maddesinde; taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin tamamlanan kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenmesi zorunludur denilmektedir. Burada hem devam eden hem de bitirilmiş işlerin faturalarını aynı anda mı isteyeceğiz yoksa ayrı ayrı […] << Devamını Oku>> [483]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

günaydın hocam… hizmet alımı ihalesi. eşit tekliflerin degerlendirilmesi …iş ortaklığı olarak teklif veren firma… 63/a maddesine göre puan verirken, a firması ile b firması : her iki firmanın toplam sözleşme tutarı (a firması 1000 , b firması 2500 olsun = 3500 TL yaklaşık maliyete göre kıyaslanacak degil mi?) << Devamını Oku>> [948]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Eşit teklif değerlendirmesinde ticari merkezin davet tarihinden 1 hafta önce başka bir ile nakli gerçekleşmiş ise puanlamada yeni ticari merkezi mi yoksa eski ticari merkezimi değerlendirilir? << Devamını Oku>> [850]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama << Devamını Oku>> [1685]