Hizmet alımı ihalesinde eşit tekliflerin değerlendirilmesinde iş ortaklıklarının sözleşme tutarının hesaplanması nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 12.12.2016 08:12
Özet

günaydın hocam… hizmet alımı ihalesi. eşit tekliflerin degerlendirilmesi …iş ortaklığı olarak teklif veren firma… 63/a maddesine göre puan verirken, a firması ile b firması : her iki firmanın toplam sözleşme tutarı (a firması 1000 , b firması 2500 olsun = 3500 TL yaklaşık maliyete göre kıyaslanacak degil mi?)


günaydın hocam… hizmet alımı ihalesi. eşit tekliflerin degerlendirilmesi …iş ortaklığı olarak teklif veren firma… 63/a maddesine göre puan verirken, a firması ile b firması : her iki firmanın toplam sözleşme tutarı (a firması 1000 , b firması 2500 olsun = 3500 TL yaklaşık maliyete göre kıyaslanacak degil mi?)


Cevabımız

Puanlama kriterine ilişkin mevzuat hükümlerinden isteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan verileceği, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda ise 1 puan verileceği, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerektiği, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin iddia konusu puanlama kriteri kapsamında puan alabilmesi için yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarının esas alınması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap