Eşit teklif değerlendirilmesinde ticari merkezini davet tarihinden önce değiştirilmesi halinde hangisi esas alınır?

Yayın Tarih: 27.06.2016 03:06
Özet

Eşit teklif değerlendirmesinde ticari merkezin davet tarihinden 1 hafta önce başka bir ile nakli gerçekleşmiş ise puanlamada yeni ticari merkezi mi yoksa eski ticari merkezimi değerlendirilir?


Eşit teklif değerlendirmesinde ticari merkezin davet tarihinden 1 hafta önce başka bir ile nakli gerçekleşmiş ise puanlamada yeni ticari merkezi mi yoksa eski ticari merkezimi değerlendirilir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.

Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede;

♦  İsteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir.

♦  İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır.

♦  Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

♦  Bu puanlama kriterinde, isteklinin ticari merkezinin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi veya ilgili meslek odasına kaydının bulunması gerekmektedir. Burada ticari merkez ifadesi konularak isteklilerin şube veya acente açarak ihale alınması önlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda ilgili oda kaydının ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl olarak aranması da bu tespiti doğrulamaktadır.

♦  Bu puanlama kriterinde yer alan “ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idare sınırları” ifadesinden il idaresi kanunu ile büyükşehir belediyesi kanunu çerçevesinde il sınırı anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda aynı il sınırı içerisinde ihalenin farklı ilçe birimi tarafından yapılması durumunda ticari merkezi il veya ilçede bulunan istekli bu kriterden puan alabilecektir.

♦  İdarelerin birden fazla ili kapsayan hizmet ihalelerinde (bölge müdürlüklerinin ihalelerinde olduğu gibi) ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idare sınırının esas alınmasını gerektirir. Bu kriter birden fazla ili kapsayan hizmet ihalelerinin yapıldığı büyük iller ile bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki isteklileri avantajlı konuma getirmektedir.

İhaleye ortak girişim olarak katılınması halinde tüm ortakların ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda ortak girişime puan verilecektir.

♦  Bu puanlama kriterine ilişkin ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler (oda kayıt belgesi vs.) esas alınacaktır.

Bu kapsamda isteklinin teklif kapsamında sunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına yada ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair verdiği kayıt belgesi esas alınır. 

Ayrıntılı bilgiye sitemizdeki Makaleler kısmındaki "Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama" isimli makaleden ulaşılabilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap