ihale-soru-cevap-logo.png

" değil " ile Etiketlenmiş İçerikler


Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda  risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak  geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda idare tarafından, başvuru sahibinin ihale tarihi itib << Devamını Oku>> [171]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'un idarenin tüm faaliyet alanından değil memurun görev ve faaliyet alanından bahsedildiği hk. << Devamını Oku>> [1552]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-1453 Sayılı Kararında: Söz konusu aykırılık sebebiyle, başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değer tespitinin yaklaşık maliyeti oluşturan giderler bakımından yapılması, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının belirlenmesi, işçilik giderlerinin ve dolayısıyla sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanarak kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının ortaya konulabilmesi, dola << Devamını Oku>> [497]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-3125 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 59 uncu maddesinde sözü edilen Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda […] << Devamını Oku>> [547]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen bütün araçların toplam teklif bedeli için değerlendirmeye alınması gerektiği, sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde aylık kiralama bedelleri kasko sigortası değerinin %2’si << Devamını Oku>> [2233]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1197]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idari şartnamede; "isteklinin ilçe sınırları içerisinde yemek üretim tesisinin olması yönünde düzenleme yapıldığı mutfağa ait TSE 8985 ve TSE 13075 belgesine sahip olması mutfağı olmayan firmanın ise aynı şartları taşıyan bir mutfağa ait kira sözleşmesi sunması" istenmiştir. İstekli firma ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firma ile kira sözleşmesi imzalamış teklifi kapsamında ilçe sınırları i&ccedi << Devamını Oku>> [730]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba kurumumuzun yaptığı bir ihalede yüklenici ihale esnasında ibraz ettiği yetkili satıcı belgesi bulunduğu firmayı değil de ihaleden sonra yetkili satıcı belgesini aldığı başka firmanın mallarını teslim etmek istiyor. Hukuki ve mevzuatsal olarak bir problem var mıdır? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [516]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam 22/E kapsamındaki kiralamalarda kontrol teşkilatı kurulması zorunlu değil dediniz ancak; hizmet alımları genel şartnamesinin tanımlar başlıklı maddesinde kontrol teşkilatnın tanımı yapılmış olup; idare tarafından sözleşmeye bağlanan her türlü işte kontrol teşkilatının kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiş.Diğer taraftan kiralama işi de hizmet alımı olduğundan kontrol teşkilatının doğrudan temin kapsamındaki alımlardada kurulacağı sonucu çıkıyor. TeşekkürlerR << Devamını Oku>> [562]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, iş eksilişi ile ilgili soruya cevab-i yazınız böyle bir esneklik olabilir demişsiniz bunun mevzuatta bir yeri var mı? << Devamını Oku>> [888]