22/e kapsamındaki kiralamalarda kontrol teşkilatı kurulması zorunlu değil mi?

Yayın Tarih: 08.08.2017 09:08
Özet

Hocam 22/E kapsamındaki kiralamalarda kontrol teşkilatı kurulması zorunlu değil dediniz ancak; hizmet alımları genel şartnamesinin tanımlar başlıklı maddesinde kontrol teşkilatnın tanımı yapılmış olup; idare tarafından sözleşmeye bağlanan her türlü işte kontrol teşkilatının kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiş.Diğer taraftan kiralama işi de hizmet alımı olduğundan kontrol teşkilatının doğrudan temin kapsamındaki alımlardada kurulacağı sonucu çıkıyor. Teşekkürler…


Hocam 22/E kapsamındaki kiralamalarda kontrol teşkilatı kurulması zorunlu değil dediniz ancak; hizmet alımları genel şartnamesinin tanımlar başlıklı maddesinde kontrol teşkilatnın tanımı yapılmış olup; idare tarafından sözleşmeye bağlanan her türlü işte kontrol teşkilatının kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiş.Diğer taraftan kiralama işi de hizmet alımı olduğundan kontrol teşkilatının doğrudan temin kapsamındaki alımlardada kurulacağı sonucu çıkıyor. Teşekkürler…


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Hizmet İşleri Genel şartnamesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekidir. (EK-8) Aynı zamanda Genel Şartnamenin birinci maddesine göre Şartnamenin amacı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun birinci maddesindeki amaç ve kapsam maddesinde sırasıyla; Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

Dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22’nci maddesi doğrudan teminin düzenlemekte olup bu usul bir ihale usulü olmayıp bu usulde yapılan işlemler hem 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa hem de Hizmet İşleri Genel Şartnamesine tabi değildir. 

Önceki cevapta belirtildiği gibi yetki açısından görevlendirilmesi ileride ihtilaf çıkmaması için sözleşmeye konulmak suretiyle (doğrudan temin sözleşmesi borçlar kanununa tabidir) istenirse uygulanabilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap