Kamu davasının 4734’ün 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı değil, başka bir husustan dolayı açılan bir dava sebebiyle Kanun’un 11 ve 58 nci maddesi doğrultusunda işlem yapılması gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-3125 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 59 uncu maddesinde sözü edilen Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-3125 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 59 uncu maddesinde sözü edilen Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ve bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenlerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları belirtilmektedir.

Ancak başvuru konusu ihale üzerinde bırakılan H… Teks. İnş. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin kendisinin teklif vermediği, ancak L…Temizlik-Ş… K…’nın teklif verdiği bir ihalede L…Temizlik-Ş… K… tarafından sunulan bazı belgeleri elde ettiği ve bu belgeleri yine kendisinin teklif vermediği ancak L…Temizlik-Ş… K…’nın teklif verdiği ve kazandığı başka bir ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir tarihte bir şikâyet dilekçesi ekinde ilgili idareye sunduğu dikkate alındığında gerek bahsi geçen belgelerin elde edilmesi, gerekse bunların ifşa edilmesi işlemlerinin bir ihale sürecinde meydana gelmediği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde değinilen Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 61 inci maddesine göre ilgili kamu görevlilerinin, isteklilerin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini ifşa etmeleri yasak olmakla birlikte, bu hüküm isteklilerle değil  kamu görevini yapan kişilerle ilgilidir ve hali hazırda konuyla ilgili kamu görevlileri hakkındaki yargılama süreci devam etmektedir.

Netice itibariyle, gerek H… Teks. İnş. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve bu şirketin ortakları konumundaki N…Y… ile İ… Y… hakkında bir yasaklama kaydının bulunmaması gerekse adı geçen kişiler hakkındaki kamu davasının Kamu İhale Kanunu’nun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı değil, ihale süreci dışında bir firmanın ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerinin ifşa edilmesi suçu iddiasıyla açılan bir dava olması nedeniyle H… Teks. İnş. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve ortakları hakkında Kamu İhale Kanunu’nun 11 ve 58 nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması gerektiği sonucuna varılarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap