ihale-soru-cevap-logo.png

" Değiştir " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş Kanunu’nun 22.maddesinin birinci fıkrasının asıl konuluş amacı işverenin tek taraflı değişiklik işlemlerine karşı işçiyi korumak; işçinin isteği dışında işini, işyerini ve diğer çalışma koşullarını değiştirecek işveren davranışlarına engel olmak ve bazı hallerde işçinin sözleşmesinin feshedilmesi yerine çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla iş sözleşmesinin sürdürülmesini sağlamaktır. Anılan hüküm, işçinin korunması esasına da uygun olarak, esas ve şekil bakımından mutl << Devamını Oku>> [430]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-4521 sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirti << Devamını Oku>> [799]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; bir binanın uygulama projelerinin hazırlanması için HİZMET ALIMI olarak ihaleye çıkılıyor. ihale sonucunda x firması işi alıyor. yüklenici işi bitiriyor ve iş bitirme belgesi talep ediyor. sonrasında kurum hizmet işi olarak iş bitirme veriyor yükleniciye. yüklenici sonradan yeniden talepde bulunarak danışmanlık ve hizmet işi olarak iş bitirme belgesinin değiştirilmesini istiyor. bu mevzuatca mümkün müdür […] << Devamını Oku>> [320]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, Hizmet alım sözleşme tasarısında, işe başlama-bitiş tarihi 01.01.2019-31.12.2019 diye belirtilmiştir. Ancak olağanüstü bir sebeple işe başlama tarihi 01.01.2019 da gerçekleşmeyip 03.01.2019 da başlanması (süre uzatımı yapılmadan yani 31.12.2019 tarihinde bitecek) mümkün müdür? << Devamını Oku>> [446]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Özel Güvenlik Hizmet alımına ait teknik şartnamede yazlık kıyafetler Mayıs, kışlık kıyafetler Eylül ayında verilecektir deniyor. Ancak Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Kıyafetlerin Veriliş Zamanı başlıklı 14. maddesi a bendinde Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında verilir denilmektedir. Yüklenici kışlık kıyafetleri Eylül değil de Ekim [&hellip << Devamını Oku>> [623]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2014 yılında mal alımı işi sonucunda yükleniciye verilen iş bitirme belgesinde yüklenici tarafından işin adı ve türünün değiştirilip güncellenmesini talep etmektedir. Böyle bir durum söz konusu mudur? << Devamını Oku>> [1146]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstihdama dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkarken hesaplanan brüt yol ücretinin belediyeden alınan kararla artması sonucu ne yapılabilir? << Devamını Oku>> [655]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işte şartname de cam belirtilen bir ürün polikarbon olarak yükleniciye yaptırmak sorun oluşturur mu? Açıkcası ihale sonrası şartname de değişiklik yapılabilir mi? Değişiklik yapılabilirse buna kim yetkili kontrol teşkilatı mı, idare mi… << Devamını Oku>> [265]