Zeyilname ile değiştirilen ihale saatinin EKAP üzerinden değiştirilmemesi ihale iptal sebebi olabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-4521 sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-4521 sayılı Kararında:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

İnceleme konusu ihale için yapılan 02.10.2013 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 21.10.2013 saat 14.00 olarak değiştirildiği, ancak EKAP üzerinde ihale tarihinin 21.10.2013 saat 10.00 olarak kaldığı, bu nedenle teslim alınan ihale dosyalarının EKAP üzerinden girilen teslim saatine ilişkin bilgilerin, EKAP sisteminin saat 10.00’dan sonra dosya teslimine izin vermemesi, bilgilerin EKAP sistemine doğru olarak girilememesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından söz konusu ihalenin iptal edildiği ve ihaleye katılan firmalara ait teklif dosyalarının açılmadan ilgili firmalara tutanak karşılığı geri verildiği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede, 21.10.2013 tarihinde teslim alınan ihale dosyalarının EKAP üzerinden girilen teslim saatine ilişkin bilgilerin, EKAP sisteminin saat 10:00’dan sonra dosya teslimine izin vermemesi nedeniyle doğru olarak girilememesi sebebiyle 4734 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi uyarınca ihalenin iptal edildiği ve ihaleye katılan firmalara ait teklif dosyalarının açılmadan ilgili firmalara tutanak karşılığı geri verildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de söz konusu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap