İş Deneyim Belgesinde işin adı ve türü değiştirilebilir mi?

Yayın Tarih: 02.06.2016 02:06
Özet

2014 yılında mal alımı işi sonucunda yükleniciye verilen iş bitirme belgesinde yüklenici tarafından işin adı ve türünün değiştirilip güncellenmesini talep etmektedir. Böyle bir durum söz konusu mudur?


2014 yılında mal alımı işi sonucunda yükleniciye verilen iş bitirme belgesinde yüklenici tarafından işin adı ve türünün değiştirilip güncellenmesini talep etmektedir. Böyle bir durum söz konusu mudur?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Mal)

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale dokümanına  itiraz ise ihale tarihinden 3 gün iş günü öncesine kadar yapılabilmekte itiraz olmaz veya idare itirazı kabul etmez ise ihale dokümanı kesinleşmekte ve yükleniciler buna göre tekliflerini vermektedirler.Yüklenici ihale dokümanını satın alarak veya e imza ile EKAP üzerinden indirerek ihaleye girmekte, ihaleye girerken de teklif mektubunda; "Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz." ifadesi yer almaktadır. İhale konusu mal sözleşme hükümlerine göre teslim edildikten sonra yükleniciye işin adı ve İKN'si ile işin türü ve miktarını belirten iş bitirme belgesi verilmektedir. Söz konusu iş bitirme belgesinde belirtilen işin adının ve türünün değiştirilmesi mümkün değildir. Süzenlenen iş bitime belgesinde sehven yapılan hatalar ile yanlışlıklar dışında değiştirilmesi halinde "resmi evrakta sahtecilik suçu" oluşabileceği değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap