Özel Güvenlik Görevlilerine yazlık-kışlık kıyafet verilmesinin zamanı var mıdır? bu zaman değiştirilebilir mi?

Yayın Tarih: 27.10.2016 12:10
Özet

Merhaba, Özel Güvenlik Hizmet alımına ait teknik şartnamede yazlık kıyafetler Mayıs, kışlık kıyafetler Eylül ayında verilecektir deniyor. Ancak Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Kıyafetlerin Veriliş Zamanı başlıklı 14. maddesi a bendinde Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında verilir denilmektedir. Yüklenici kışlık kıyafetleri Eylül değil de Ekim […]


Merhaba, Özel Güvenlik Hizmet alımına ait teknik şartnamede yazlık kıyafetler Mayıs, kışlık kıyafetler Eylül ayında verilecektir deniyor. Ancak Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Kıyafetlerin Veriliş Zamanı başlıklı 14. maddesi a bendinde Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında verilir denilmektedir. Yüklenici kışlık kıyafetleri Eylül değil de Ekim ayı sonuna kadar teslim etmesi kabul edilebilir mi? Saygılarımla


Cevabımız

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 27’nci maddesi ile 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 48’inci maddesi ile 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsettiğiniz mevzuat hükümleri yürürlükte olmayıp 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ona bağlı olarak çıkartılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüktedir. Bu mevzuat hükümlerinden bunların kıyafetlerinin ne zaman verileceğine ilişkin hüküm yer almamakta olup, bu hükümler özel güvenlik ihalesi yapan idarenin ihalesine ait ihale dokümanında belirtilen tarihte/zamanda verilmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap