ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenlenmeyen " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [1062]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, idarece anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kapsamında bulunan ve ustalar tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım işlerinin tutarının hesaplanması, iş deneyim belgesine konu işte hakediş düzenlenmemesi nedeniyle bu hesaplamanın idarece yapılamaması halinde belgeyi düzenleyen idarece belirtilecek tutarlar üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğ << Devamını Oku>> [493]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

"Aramızda imzalayacağımız sözleşme noter tasdikli mi olmalıdır yoksa taraflar arasında imzalanmış sözleşme notere ihtiyaç duyulmadan idareye verilebilir mi." Sorusuna "Alt yüklenici sözleşmesinin noter onaylı olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak istenirse noter onaylı yapılabilir. Noter onaylı olduğunda noterlerin onayladıkları sözleşmelerdeki damga vergisinin ödenip ödenmediğine/tahsiline ilişkin sorumlulukları ve buna ilişkin cezası bul << Devamını Oku>> [982]