Noterden düzenlenmeyen temlikname için damga vergisi ödenir mi? Alt yüklenicilerin kendi aralarında imzaladıkları sözleşmelerde damga vergisi doğar mı?

Yayın Tarih: 09.04.2017 07:04
Özet

"Aramızda imzalayacağımız sözleşme noter tasdikli mi olmalıdır yoksa taraflar arasında imzalanmış sözleşme notere ihtiyaç duyulmadan idareye verilebilir mi." Sorusuna "Alt yüklenici sözleşmesinin noter onaylı olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak istenirse noter onaylı yapılabilir. Noter onaylı olduğunda noterlerin onayladıkları sözleşmelerdeki damga vergisinin ödenip ödenmediğine/tahsiline ilişkin sorumlulukları ve buna ilişkin cezası bulunduğundan binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi […]


"Aramızda imzalayacağımız sözleşme noter tasdikli mi olmalıdır yoksa taraflar arasında imzalanmış sözleşme notere ihtiyaç duyulmadan idareye verilebilir mi." Sorusuna "Alt yüklenici sözleşmesinin noter onaylı olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak istenirse noter onaylı yapılabilir. Noter onaylı olduğunda noterlerin onayladıkları sözleşmelerdeki damga vergisinin ödenip ödenmediğine/tahsiline ilişkin sorumlulukları ve buna ilişkin cezası bulunduğundan binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilerek sizin adınıza vergi dairesine yatırır)" cevap vermişiniz. Şunu anlayamadım hocam. Tarafların kendi arasında yapmış olduğu alt yüklenici sözleşmesini idareye direk vermesi durumunda damga vergisi çıkar mı? birde alacağın temliki için idareye taraflar arasında imzalanmış notere ihtiyaç duyulmamış bir sözleşme için yine damga vergisi ödenir mi? İdare bunu noter tasdiği olmadan kabul eder mi? teşekkür ederim şimdiden


Üst Konuları: Damga Vergisi

Cevabımız

Tarafların kendi arasında yapmış olduğu alt yüklenici sözleşmesini idareye direk vermesi durumunda damga vergisi çıkar mı?

İdareye direk verilmesi durumunda damga vergisi çıkmaz kanaatindeyiz.

birde alacağın temliki için idareye taraflar arasında imzalanmış notere ihtiyaç duyulmamış bir sözleşme için yine damga vergisi ödenir mi?

Hizmet alımlarına ait tip sözleşmeye göre temliknamenin noterlikçe düzenlenmesi zorunlu olduğundan noterden düzenlenmeyen ve tarafların kendi aralarında imzaladıkları temlik sözleşmesinin idare tarafından geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak idareye verilmeyecek ise ve Noter tarafından düzenlenmedi ise damga vergisi ödemesine gerek yoktur.

İdare bunu noter tasdiği olmadan kabul eder mi? teşekkür ederim şimdiden

Kabul edilebilir.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap