ihale-soru-cevap-logo.png

" edilmeden " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-659 Sayılı Kararında: İhale yetkilisi tarafından iptale konu ihalede yaklaşık maliyetin isteklilerce bilindiği ve bu durumun da yeterli rekabet ortamının oluşmasını engellediği yönündeki gerekçesinin objektif ve makul bir gerekçe teşkil etmediği görülmektedir. << Devamını Oku>> [602]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2833 Sayılı Kararında: İhalenin 30.05.2014 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği iptal gerekçelerinde ise İ…’ye ait 1200 çaplı ve 1600 çaplı isale hatlarının deplasesi yapılmaya başlandığı, bu deplaseden kaynaklanan yeni alan kazanıldığı, bu alanın mevcut projeye katılması ile eski proje revize edilip yeni bir proje yapılacağı hususlarına yer verildiği tespit edilmiştir Başvuru […] << Devamını Oku>> [759]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik maddesinde personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sözleşme ekinde sunulmansın zorunlu olduğu belirtilmekte olup, sözleşme konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa bile, personel istihdam edilmeden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir iş olduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmede firma (S... Yemekçilik Gıda Nakliye İnş.San. ve Ltd. Şti.) tarafından çalıştırılacak personel ilişkin olarak Sosyal Güvenl << Devamını Oku>> [665]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklığının pilot ortağı olan firmanın anonim şirket statüsünde olduğu ve hisse devrinin ilgili Kanun gereğince ticaret siciline, tesciline ve ilanına gerek olmadığı ve bu yüzden anonim şirketlerin ortaklık oranlarında meydana gelecek değişikliklerin sicil kayıtlarından tespit edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ortaklık durum belgesinde tereddüt duyulacak bir husus bulunmadığı, kaldı ki ihale komisyonu tarafından anonim şirketin ortakl << Devamını Oku>> [605]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ıkn: (2011 /…….). olan yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulmuştur. Sözkonusu işin ilanı veya duyurusu 31/8/2010 TARİHİNDEN SONRA yapıldığı için firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur.Saygılarımla…. << Devamını Oku>> [467]