Yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulabilir mi?

Yayın Tarih: 24.08.2016 01:08
Özet

ıkn: (2011 /…….). olan yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulmuştur. Sözkonusu işin ilanı veya duyurusu 31/8/2010 TARİHİNDEN SONRA yapıldığı için firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur.Saygılarımla….


ıkn: (2011 /…….). olan yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulmuştur. Sözkonusu işin ilanı veya duyurusu 31/8/2010 TARİHİNDEN SONRA yapıldığı için firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur.Saygılarımla….


Cevabımız

Uygulama Yönetmeliğinin EK MADDE 1 ‘sile Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8.1 maddesi göz önüne alındığında 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından değerlendirme dışı bırakılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap