ihale-soru-cevap-logo.png

" Eğitim " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Rapor ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda, inceleme ve araştırma gezisine katılan belediye başkanı ve beraberindeki heyete Genelgedeki hükümlere uygun olarak toplam ... TL harcırah ödenmesine rağmen, ayrıca Genelgeye aykırı olarak organizasyonu düzenleyen ... Vakfına ulaşım, konaklama, transferler, eğitim, sunum, iaşe, yemek, rehberlik hizmetlerini kapsayan toplam ... TL (... TL + KDV) ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca rapor dosyasında ... TL’lik hizmet bedeli olarak adlandı << Devamını Oku>> [53]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirilerek ihalenin Pazarlık usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [511]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirildiği ve ihalenin Pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir. İhaleyi yapan idarenin tabi olduğu hukuki rejim çerçevesinde ele alındığında, mesleki eğitim hizmetinin sürekli nitelik taşıyan, önceden öngörülebilir ve asli nitelikli bir kamu hizmetini ifade ettiği, bu haliyle ihale konusu hiz << Devamını Oku>> [492]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3244 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre […] << Devamını Oku>> [512]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler hocam özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması hizmet alım işine ait yayınlanan ilanda ekonomik ve mali yeterliliğe ait belge istenmiştir. Bu belge yapılan ihale taşımalı eğitim kapsamında yapıldığı için bu şartın aranması uygun mudur? saygılarımla bilgilerinize arz ederim. << Devamını Oku>> [465]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı eğitim ihalelerinde yaklaşık maliyet "YOL, ARAÇ, ASGARİ ÜCRET/30, MAZOT" ile hesaplanmakta. Yıllık hesaplama ise YAKLAŞIK MALİYET * TOPLAM GÜN SAYISI. EKAP üzerinden ise birim fiyat teklif cetveli düzenlenirken "gün" üzerinden düzenliyoruz. Aslında gün sadece yıllık bazda gündeme giriyor. İş Artışı yapacak olunursa da gün üzerinden yapıyoruz. Bunun yerine birim fiyat teklif cetveli düzenlenirken g&uum << Devamını Oku>> [2294]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, ilçemizde okulların açılacağı ayından başlamak üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işleri kısmi teklife açık olarak açık ihale yöntemi kullanılarak ihale edilecektir. Ancak bazı köylerde taşıma yapabilecek bir araç var, bazen de birden fazla köyü alabilecek tek araç bulunabiliyor, diğer taraftan bu servis sahiplerinin iş deneyim belgeleri bulunmuyor veya köy dışında servis belirlersek [&hellip << Devamını Oku>> [1101]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitim ihalesi açmakta. Bu ihaleye ilçe belediyeye bağlı şirkette ihaleye katılmak istemektedir. Şirket normal tüzel kişi gibi mi işlem görecektir? İdare olarak nasıl bir işlem yolu izlemeliyiz? Teşekkür eder saygılarımı sunarım. << Devamını Oku>> [247]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba. Benim sorum şu; milli eğitim bakanlığının taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek ihalesi yapılıyor. Yemek sayısı da 3bin kişinin üzerinde. Kurum ihalede kapasite raporu istememiş, hizmet alımları mevzuatında kapasite raporu istemek zorunda mıdır ? << Devamını Oku>> [549]