Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamında taşınmasında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenebilir mi?

Özet

iyi günler hocam özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması hizmet alım işine ait yayınlanan ilanda ekonomik ve mali yeterliliğe ait belge istenmiştir. Bu belge yapılan ihale taşımalı eğitim kapsamında yapıldığı için bu şartın aranması uygun mudur? saygılarımla bilgilerinize arz ederim.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler hocam özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması hizmet alım işine ait yayınlanan ilanda ekonomik ve mali yeterliliğe ait belge istenmiştir. Bu belge yapılan ihale taşımalı eğitim kapsamında yapıldığı için bu şartın aranması uygun mudur? saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Cevabımız

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 7.2 maddesi gereğince, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. (istenebilir DEĞİL)

Bu kapsamda İLKÖĞRETİM kapsamında yapılan öğrenci taşıma hizmet alımı ise  ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.  Ancak ilköğretim dışında yapılan öğrenci taşıma hizmet alımı ise  ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenebilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap