Taşımalı eğitimde bir ilçedeki taşıma ihalesi sınır değerin altında kalacak şekilde birden fazla parçaya bölünebilir mi?

Yayın Tarih: 23.06.2016 10:06
Özet

Merhaba hocam, ilçemizde okulların açılacağı ayından başlamak üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işleri kısmi teklife açık olarak açık ihale yöntemi kullanılarak ihale edilecektir. Ancak bazı köylerde taşıma yapabilecek bir araç var, bazen de birden fazla köyü alabilecek tek araç bulunabiliyor, diğer taraftan bu servis sahiplerinin iş deneyim belgeleri bulunmuyor veya köy dışında servis belirlersek […]


Merhaba hocam, ilçemizde okulların açılacağı ayından başlamak üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işleri kısmi teklife açık olarak açık ihale yöntemi kullanılarak ihale edilecektir. Ancak bazı köylerde taşıma yapabilecek bir araç var, bazen de birden fazla köyü alabilecek tek araç bulunabiliyor, diğer taraftan bu servis sahiplerinin iş deneyim belgeleri bulunmuyor veya köy dışında servis belirlersek köye araç giremiyor veya çocukları okula göndermiyorlar, bunun yanında ilçe olarak taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma işleri için ihaleye çıkıldığında ise yaklaşık maliyet 1.000.000.- TL'nin üstündedir (eşik değer hizmet alımı ihalelerinde 2016 yılı için 976.465.-TL) Bulunduğumuz bölgede de köyler fazla ve iş deneyimi ve diğer belgeleri istersek ihaleye katılan olmayacak, çocuklar okula gidemeyecek ve biz hizmeti doğrudan temin ile almaya çalışacağız. Sorunumuz nasıl çözülebilir, yardımcı olursanız sevinirim.


Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Temel ilkeler başlıklı 5’inci maddesine göre, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez hükmü yer almaktadır.

Bunun yanında anlatmış olduğunuz durumda mahalle veya köyler itibariyle bölünebilir nitelikte ise veya kategorik olarak bölünebiliyor ise (örneğin engelli taşıma, ilköğretim taşıma, ortaöğretim taşıma vb.gibi) eşik değerin altında kalmak amacı taşımadan ihtiyaca göre birden fazla ihaleye çıkılarak ihtiyacın giderilebileceği değerlendirilmektedir.

İlgili köylerde köyün dışındaki kişiler tarafından taşıma yapılması halinde köye sokulmaması veya çocukların okula gönderilmemesi durumunda güvenlik güçlerinden yardım alınabileceği ve aileler ile irtibat sağlanarak sorunun çözülebileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıyeten ihalenizin kısmi teklife açık olacağını belirtmişsiniz, ihalenizde yaklaşık maliyeti  213.072,-TL’nin altındaki hizmet alımları için iş deneyim belgesinin idarelerce istenilmesi zorunlu olmadığından ihalenizin yaklaşık maliyeti KDV hariç 213.072,-TL’nin altında kalır ise ve idarece  ihale dokümanında (EKAP’ta ihaleyi girerken belirtilmesi gerekiyor) iş deneyim belgesi istenmez ise köylerdeki taşımalarda taşımaya uygun tek araç sahiplerinin de ihaleye katılımlarının sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 


Hizmet Alımı İhaleleri İstenilmesi Zorunlu olan ve Olmayan Belgelere İlişkin Tablo

  • Yaklaşık maliyeti[1] 213.072,-TL’nin altındaki hizmet alımları için iş deneyim belgesinin idarelerce istenilmesi zorunlu değildir. (İdare isterse isteyebilir)

Aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur;

  • Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belgesi (ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınan oda kayıt belgesi),
  • Teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeler.

 

  • Yaklaşık maliyeti, 213.072,-TL ile 976.465.- TL*arasında olan işlerin ihalelerinde aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelere ek olarak adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler.

 

  • Yaklaşık maliyeti, 976.465.- TL’ye eşit ve bu tutarı aşan işlerin ihalelerinde aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

1 Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

2. Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

3. Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

4. Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

5. Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

 

 

[1] Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı 01.02.2016-31.01.2017 dönemi için 213.072,-TL’dir.

* Kamu İhale Kurumu’nun 2016/1 sayılı Tebliği ile 29/01/2016 tarihli ve 29608 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanmış olup 01.02.2016 – 31.01.2017 dönemini kapsamaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap