ihale-soru-cevap-logo.png

" eksik " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Oysa iş bedeli götürü olarak yanlarca kararlaştırılmış olduğundan, iş teslim edilmiş yada sözleşme eylemli de olsa fesih olunmuş işe davalının hakettiği iş bedelinin saptanabilmesi için her ise ait ihale belgeleri ve davalı yüklenici tarafından yapılan ve götürü bedeli gösterir teklif dilekçesi, dava ve cevap dilekçesi örnekleri mahkemece yazılacak talimatlara eklenerek yerinde keşif yapılmak suretiyle inceleme konusu işibilir uzman bilirkişiye ihale belgeleri ve sözleşme konusu işler incelettir << Devamını Oku>> [887]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-816 Sayılı Kararında: Teminat mektubu metninde işin adı kısmına; ihale konusu işin adı için zeyilname ile düzeltilen işin adı yerine ilanda yer verilen metnin yer aldığı, ancak ihale konusu işin bu haliyle de tam olarak anlaşılabildiği, bu şekliyle mektupta garanti edilen riskinde tanımlanmış olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin […] << Devamını Oku>> [607]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1316  Sayılı Kararında: İsteklilerce ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak teklif verilmesi halinde, ihale dokümanında idarece yapılan hata nedeniyle isteklinin hak kaybına uğratılmasına neden olabilecek uygulamaların hukuki olmayacağı; bu paralelde, ihale dokümanında yapılan düzenlemedeki hata nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün ve ihale sürecinin devam ettirilmesinin mümkün olup olm << Devamını Oku>> [427]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun bir şekilde tamamlatılması gerekmekte olup idarece söz konusu ihalede isteklilerden ihale mevzuatı gereğince teklif sahiplerinden, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesinde << Devamını Oku>> [651]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım iyi günler; 21/b usulü ile yapılan taşıma hizmet alım ihalesinde ihaleye davet edilen 3 firmadan 2 si doküman almış, biri teklif vermiş, ihaleye başkaca teklif veren olmamıştır. İhalenin birinci kısmında ihale teklif zarfı evrak ve şekil yönünden incelenmiş ve herhangi bir eksiklik tespit edilmeyerek ihalenin ikinci kısmına geçilmiştir. İkinci kısımda ihale komisyonu kararı yazılmış, […] << Devamını Oku>> [285]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, 4 periyotlu bir hizmet alım işinde, İdareden kaynaklanan çeşitli nedenlerden ötürü bazı işler zamanında (periyotunda) yapılamadı ve Yükleniciye de yapılan kısmı kadar ödeme yapıldı. Son periyotta yapılamayan kısımlar da tamamlandı. Daha önceki ödenemeyen tutar son hakedişe eklenebilir mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [391]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. yapım işi. geçici kabul 2016 da yapıldı. kesin kabulu 2017 de olması gerekirken yapılmamış. süre çoktan geçmiş. yüklenici başka yere taşınmış. yapı denetim tarafından eksik işler tespit edilmiş. bu işleri firmaya tebligat yaparak giderilmesini isteyeceğiz. ancak sorun şu: kesin teminat mektubununda süresi geçmiş. kurum olarak ne yapabiliriz. << Devamını Oku>> [370]