Geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazılması durumunda geçici teminat mektubu geçerli olarak kabul etmek mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-816 Sayılı Kararında: Teminat mektubu metninde işin adı kısmına; ihale konusu işin adı için zeyilname ile düzeltilen işin adı yerine ilanda yer verilen metnin yer aldığı, ancak ihale konusu işin bu haliyle de tam olarak anlaşılabildiği, bu şekliyle mektupta garanti edilen riskinde tanımlanmış olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-816 Sayılı Kararında:

Teminat mektubu metninde işin adı kısmına; ihale konusu işin adı için zeyilname ile düzeltilen işin adı yerine ilanda yer verilen metnin yer aldığı, ancak ihale konusu işin bu haliyle de tam olarak anlaşılabildiği, bu şekliyle mektupta garanti edilen riskinde tanımlanmış olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin edimini gereği gibi yerine getirmemesi riskine karşı kendini garantiye almak isteyen ve bu nedenle söz konusu borç ilişkisinde istekliden bir bankanın bu hususta güvence vermesini talep eden idarenin isteğinin karşılandığı sonucuna varılmıştır.

Teminat mektubu için yapılan değerlendirmelerin teklif mektubu içinde geçerli olduğu düşünüldüğünde, ayrıca teminat mektubundan farklı olarak birim fiyat teklif cetvelinde ihaleye ait İKN numarasının da bulunması, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin idare tarafından hazırlanmış olması, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki teklif fiyatın aynı olması, bununla birlikte anılan idare tarafından gönderilen yazıda “söz konusu işe benzer bir ihalenin 2010 yılı içerisinde yapılmadığı” ifade edildiğinden ve şikayete konu teklif mektubunun üzerinde her ne kadar sonrasında değişmiş olsa da ilanda yer alan işin adının bulunduğu ve bu ad ile dokümanda yer alan işin adının aynı işe ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu teklif mektubunun şikayete konu ihale için hazırlandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin teklifinin teklif mektubunda yer alan işin adında “İkmal İnşaatı” ifadesi geçmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap