ihale-soru-cevap-logo.png

" engel " ile Etiketlenmiş İçerikler


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM MERHABA, Kamu ihalelerinde Şube Merkez adına ihaleye katılabilir mi? Yönetmelikte bu konuyla ilgili net bir bilgi var mıdır? Bu durum ihalede herhangi bir engel teşkil eder mi? Bilgi vermenizi rica ederim. << Devamını Oku>> [64]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosya içeriğine ve oluşa uygun kabule göre, sanıkların suç tarihinde .. Orman İşletme Şefliğinde yapılacak olan dikili ağaç kesimi ihalesine iştirak etmek isteyen ve ihalenin yapılacağı orman sahasına gelen katılana, cebir ve tehdit kullanarak katılımına engel oldukları anlaşılmış ise de; katılanın ihaleye katılma yeterliliğinin bulunmaması halinde eylemlerinin tehdit ve kasten yaralama suçlarını oluşturacağı nazara alınarak, ihaleye ait idari ve teknik şartname, sözleşme ve müştekinin katılma k << Devamını Oku>> [953]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A...ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin adresinci değişikliğinin tesciline ilişkin 08.10.2015 tarih ve 8921 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 52’nci sayfasında yeni adresin Z….t Mah. 655. Sok. No:23/B olarak belirlendiği; K...ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin adres değişikliğinin tesciline ilişkin 09.07.2015 tarih ve 8859 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 49’uncu sayfasında adresinin Z…t Mah. 655. Sok. No:23/A olarak belirtildiği, firmaların adres bilgileri aynı olmamakla birlikte, << Devamını Oku>> [851]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin ilgili işin ihalesine katılması, aynı şekilde ihale konusu işin yüklenicilerinin de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması yasaklanmış olup, bu yasaklar bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de teşmil edilmiştir. Bu durumda; ihale konusu işin danışmanlık hizmetini yüklenen şirketl << Devamını Oku>> [805]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-1095Sayılı Kararında: İdari şartnamenin 24 üncü maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olduğu belirtilmekle birlikte, aynı maddenin devamında ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla bu süre kadar uzatılmasının istekliden talep edilebileceği, teklifinin geçerlilik süresini uzatan isteklinin, teklif ve sözleşme koşullarını değ << Devamını Oku>> [441]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihale arazi ve tarla işlerinde çalıştırılmak üzere 7 işçi çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı ihalesi olup ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin vasıfsız işçi olduğu, İdari Şartname’de benzer işlerin belirlenmemesinin ihaleye teklif vermeye engel nitelikte olmadığı ayrıca ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan iş tanımının ise ihale konusu iş tanımı ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [466]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam günaydın hocam benim sorum özel sektörde yaptığım sözleşmenin damga pulu vergisini yatırmadım ben bu sözleşme fatura ve sigorta primleri yatırıldı ve tahakkukları mevcut bu evraklarla resmi kurum araç kiralama ve personel taşıma ihalesine girebilir miyim? teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [264]