Özel sektöre yapmış olduğu işte sözleşmeye ilişkin damga vergisini yatırmadım, sözleşme kapsamında yaptığım ile ilgili ihalelere engel bir durum mudur?

Yayın Tarih: 11.04.2017 09:04
Özet

Hocam günaydın hocam benim sorum özel sektörde yaptığım sözleşmenin damga pulu vergisini yatırmadım ben bu sözleşme fatura ve sigorta primleri yatırıldı ve tahakkukları mevcut bu evraklarla resmi kurum araç kiralama ve personel taşıma ihalesine girebilir miyim? teşekkür ederim.


Hocam günaydın hocam benim sorum özel sektörde yaptığım sözleşmenin damga pulu vergisini yatırmadım ben bu sözleşme fatura ve sigorta primleri yatırıldı ve tahakkukları mevcut bu evraklarla resmi kurum araç kiralama ve personel taşıma ihalesine girebilir miyim? teşekkür ederim.


Üst Konuları: Damga Vergisi

Cevabımız

Özel sektör iş deneyim belgesi  için; bedel içeren sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların olması gerekmektedir. Söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter,  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir. 

Bu kapsamda sözleşmenin damga vergisinin yatırılmaması ihaleye girmenize engel değildir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap