ihale-soru-cevap-logo.png

" Eşik " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ.. Ü.. Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan ve ihale yetkilisi olan sanığın, 4734 sayılı Yasanın 5/3. maddesindeki eşik değerlerin altında bırakmak amacıyla mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünemeyeceğine dair hükme aykırı şekilde, 04/07/2007 ve 20/07/2007 tarihlerinde gerçekleştirilen personel muhtelif giyim alımlarını parçalara bölmek ve toplam değeri eşik değerin üzerinde olmak üzere aynı firmadan kamu zararına yol açacak şekilde yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığının iddia e << Devamını Oku>> [2529]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı davranarak aynı tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle alım yöntemini kullandığı, işi yakınlarına yaptırarak menfaat sağladıklarından görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı hk. << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-798 Sayılı Kararında:      İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu ihalelerde, ihale ilanının, ihale tarihinden en az kırk gün önce yapılması gerektiği ve ihalenin sadece yerli isteklilere açık olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır.      Başvuruya konu ihalede; ihale ilanının, ihale tarihinden en az 40 gün önce [&h << Devamını Oku>> [487]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istemek için eşik değerler nasıldır? << Devamını Oku>> [1154]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/f eşik değerin altında kalan ihaleler için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [730]