21/f eşik değerin altında kalan ihaleler için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 08.07.2015 12:07
Özet

21/f eşik değerin altında kalan ihaleler için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mudur?


21/f eşik değerin altında kalan ihaleler için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mudur?


Üst Konuları: Pazarlık Usulü

Cevabımız

Mevzuatta 21/f limiti yerine 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki eşik değerler esas alınarak iş deneyim istenip istenmeyeceğini öngörülmüştür.

♦ Hizmet alımı ihalelerinde; Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan (2016 yılı için 213.072,-TL’nin altındaki) ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Yani Yaklaşık maliyeti[1] 213.072,-TL’nin altındaki hizmet alımları için iş deneyim belgesinin idarelerce İSTENİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. (İdare isterse isteyebilir) Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

♦ Mal alımı ihalelerinde: Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki (2015 yılı için 213.072,-TL’ye eşit ve altındaki) her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi İSTENEMEZ.

♦ Yapım ihalelerinde ise Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın iş deneyim belgesinin HER İHALEDE İSTENİLMESİ ZORUNLUDUR. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap