Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istenecek eşik değer?

Yayın Tarih: 02.08.2017 02:08
Özet

Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istemek için eşik değerler nasıldır?


Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istemek için eşik değerler nasıldır?


Cevabımız

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenemez.

Yani; 234.251,00 TL’yi (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir)[1] AŞMAYAN mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi İSTENMEZ.

 

[1] Kamu İhale Kurumu’nun 2017/1 sayılı Tebliği ile 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap