ihale-soru-cevap-logo.png

" firmadan " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymak zorunludur. Bu nedenle tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün değildir. Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olan açıklık, reka << Devamını Oku>> [105]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymak zorunludur. Bu nedenle tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün değildir. Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olan açıklık, reka << Devamını Oku>> [105]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir << Devamını Oku>> [123]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.II-3456 sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” 16’ncı maddesinde “… İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtil << Devamını Oku>> [469]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede, oluk taşları ürününün imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğuna ilişkin başka bir belge sunmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından şikâyete konu belge/belgelerin teklif zarfı kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [510]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı andan birden fazla firmadan aşırı düşük sorgulama talep edilebilir mi? << Devamını Oku>> [469]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21-f pazarlık usulü ile gerçekleştirilen personel alımına yönelik olmayan hizmet alımında yaklaşık maliyeti hesaplanırken 3 firmadan teklif alıp ortalamasını almak yeterli olur mu yoksa bu ortalama fiyata ilgili mevzuatta belirtilen sözleşme genel giderleri ve %7 ye kadar olan yüklenici karını da eklemek gerekir mi? << Devamını Oku>> [549]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam pazarlık usulü ihalede teklif zarfı içinde ilk teklife ait geçici teminat eksik… bu firmadan ikinci teklif istenirmi << Devamını Oku>> [1028]