7 firmadan 6’sının Teknik Şartname’ye uygun olmadıkları gerekçesiyle ihaleye katılamayacaklarını ifade ettikleri takdirde ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.II-3456 sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” 16’ncı maddesinde “… İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.II-3456 sayılı Kararında:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” 16’ncı maddesinde “… İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

İdarenin 22.08.2013 tarih ve 9269 sayılı bilgi ve belge verme yazısının ekinde yer alan kararda, ihale dokümanı satın alan 7 firmadan 6’sının Teknik Şartname’ye uygun olmadıkları gerekçesiyle ihaleye katılamayacaklarını ifade ettikleri ve Genel Sekreterliğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesindeki ilkeleri sağlamakla sorumlu oldukları belirtilerek, sayılan gerekçelerle ihalenin, saatinden önce iptal edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi uyarınca ihale saatinden önce idarece 22.08.2013 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de söz konusu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap