ihale-soru-cevap-logo.png

" Görevlisi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. kanun gereği gercekleştirme görevlisi. "ödeme evraklarını inceleyip kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" notu düşüyor. bizde ise sadece " ÖDEME EVRAGINDA GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ OLARAK İMZA ATIYORUZ. BU DURUMDA ödeme evragında imzası bulunan gerçekleştirme görevlisi, ihale komisyonunda görev alabilimiıyor mu… << Devamını Oku>> [190]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği'nde, görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ihaleye giren şirkette ortaklığının ya da sermaye payının bulunması halinde 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki yasak kapsamında olunduğu şeklinde düzenleme bulunmakta ise de, 4734 sayılı Kanun'da ve 2531 sayılı Kanun'da anılan yönde bir hüküm bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun'un ihaleye katılmaktan yasaklamayı düzenleyen hükümlerinde dahi yasaklamanın sermaye şirketine sirayet edebilm << Devamını Oku>> [525]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyete konu edilen iş deneyim belgesini düzenleyen bölge müdürlüğü ile ihaleyi yapan bölge müdürlüğü farklı olsa dahi her iki bölge müdürlüğü de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, kendi görev sahaları kapsamında, fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleri olmasından mütevellit söz konusu ihalede Fethullah B...giç’in hisse oranıyla ortağı olduğu C...ysu İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin bahse konu ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanlar << Devamını Oku>> [1824]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam İyi günler. Firma ile 2018 yılı Aralık ayında yapım işi olan ihalemizi fesh ettik. Kurum olarak şuan için Hesap Kesim Hakedişi hazırlandı. Ve firmanın kurumumuza borçu çıktı. – ayrıca işçi alacağı – Kurum tarafından kesilen ceza – Vergi ve SGK borçları – ve kurumumuza ödemesi gereken hakedişi vardır. Sormak istediğim soru, firmadan her hakedişde […] << Devamını Oku>> [175]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işlerinde yapı denetim görevlisi. herkes yapı denetim görevlisi olarak görevlendirilebilir mi, kimler yapı denetim görevlisi olrak görevlendirilir, normal memura bu görev verilir mi? << Devamını Oku>> [341]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam, yapı denetim tarafından tanzim edilmiş ve harcama yetklisinin onayladığı bir hak ediş..ödeme emrinin imzlanması sırasında gerçekleştirme görevlisi tarafından herhangi bi projeye uygun yapılmayan işler, olduğu gerekçesiyle ger,i iade edilebilir mi ? iyi çalışmalar… << Devamını Oku>> [530]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici, idareye dilekçe ile yapı denetim görevlisi ile kendisi arasında anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple işi yürütemediğini iddia ederek yapı denetim görevlisinin değiştirilmesini talep ettiğinde, idare bu konuda nasıl karar vermeli ve ne tür bir işlem uygulamalıdır. << Devamını Oku>> [1221]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, yaklaşık maliyet komisyonunda görevlendirilen biri, gerçekleştirme görevlisi ve ihale komisyonunda görev alabilirmi? << Devamını Oku>> [628]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… gerçekleştirme görevlisi, ihale komisyonunda görev alabilir mi….. << Devamını Oku>> [936]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Yapım işlerinde kontrol (yapı denetim görevlisi) görevi yapan ve bundan dolayı hakedişleri imzalayan kontroller aynı zamanda ön mali inceleme görevini yapan gerçekleştirme görevlisi görevinde de bulunabilir mi? << Devamını Oku>> [810]