Yapım işlerinde kontrölün aynı zamanda gerçekleştirme görevlisi olması

Yayın Tarih: 28.09.2016 11:09
Özet

Merhaba; Yapım işlerinde kontrol (yapı denetim görevlisi) görevi yapan ve bundan dolayı hakedişleri imzalayan kontroller aynı zamanda ön mali inceleme görevini yapan gerçekleştirme görevlisi görevinde de bulunabilir mi?


Merhaba; Yapım işlerinde kontrol (yapı denetim görevlisi) görevi yapan ve bundan dolayı hakedişleri imzalayan kontroller aynı zamanda ön mali inceleme görevini yapan gerçekleştirme görevlisi görevinde de bulunabilir mi?


Üst Konuları: Sorumluluk

Benzer Yazılar

Cevabımız

Mevzuatımızda harcama yetkililiği muhasebe yetkililiği ile birleşememektedir. Aynı zamanda İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Harcama birimindeki sürece ilişkin kontrollerde sınırlama bulunmamaktadır. Zaten süreç kontorlü olduğundan kendisinden öncekinin kontrolü söz konusudur.

Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

Bunların dışında kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmadığından mali hizmetler dışındaki ön mali kontrolün dışında mevzuat açısından sıkıntı olmadığı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap