Yapı Denetim Görevlisi ve Yüklenici Arasında Çıkan Anlaşmazlık

Özet

Yüklenici, idareye dilekçe ile yapı denetim görevlisi ile kendisi arasında anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple işi yürütemediğini iddia ederek yapı denetim görevlisinin değiştirilmesini talep ettiğinde, idare bu konuda nasıl karar vermeli ve ne tür bir işlem uygulamalıdır.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici, idareye dilekçe ile yapı denetim görevlisi ile kendisi arasında anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple işi yürütemediğini iddia ederek yapı denetim görevlisinin değiştirilmesini talep ettiğinde, idare bu konuda nasıl karar vermeli ve ne tür bir işlem uygulamalıdır.

Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14,15,16 ncı maddelerinde yapı denetim elemanlarına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Burada yapı denetim görevlisi ile yüklenicinin sorumlulukları belirtilmiştir.

Sizin sorunuzdaki anlaşmazlık için bir yorum yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün gözükmemektedirİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap