ihale-soru-cevap-logo.png

" Görüş " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Bakılan uyuşmazlıkta; her ne kadar davalı idare tarafından, başka bir itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kurul kararına dayanak olarak alınan akademik kuruluş görüşü olduğundan bahsedilerek başvurunun reddedildiği ileri sürülmüş ise de; dava konusu şartnamede belirtilen hususta spesifik olarak belirtilerek görüş alınması gerektiği, benzer bir hizmet alımı şeklinde nitelendirilerek işlem tesis edilemeyeceği, bu sebeple uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmadan tesis edilen işlem << Devamını Oku>> [147]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu ihalede 52 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye 18 teklif sunulduğu,  idarece yapılan değerlendirmede sonucunda 7 geçerli teklifin bulunduğu, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak toplam 45 adet aracın sadece 1 adedi için İdari Şartname’de isteklilerin kendi malı olmasına ilişkin düzenleme yapıldığı, idarece 1 adet liftli servis aracının isteklilerin kendi malı olması şartını belirlemesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, ön mali kontrol sonu << Devamını Oku>> [207]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu ihalede 52 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye 18 teklif sunulduğu,  idarece yapılan değerlendirmede sonucunda 7 geçerli teklifin bulunduğu, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak toplam 45 adet aracın sadece 1 adedi için İdari Şartname’de isteklilerin kendi malı olmasına ilişkin düzenleme yapıldığı, idarece 1 adet liftli servis aracının isteklilerin kendi malı olması şartını belirlemesinde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, ön mali kontrol sonu << Devamını Oku>> [83]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.12.2010 tarih ve E:2010/1430, K:2010/8646 sayılı kararı ile; “…Dosyanın incelenmesinden; … Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 15.01.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Seyrantepe 40.000 Ton Kapasiteli Mud Alım Tremilerinin ve Bismil Beton Silosunun Rehabilitasyonu” ihalesine davacı şirketle birlikte beş isteklinin katıldığı, idarece yapılan değerlendirme sonucunda dört isteklinin teklifinin değerlendirme << Devamını Oku>> [516]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme sonrası herhangi bir imalat yapılmadan onaylı iş programında revizyon ihtiyacının ortaya çıkmış olması hususu göz önüne alındığında, başlangıçta belirlenen imalat öncelikleri ve ödenek dağılımına bağlı kalınarak bir revizyonun yapılması esas olmakla birlikte onaylı iş programının, Kararda zikredilen esaslara uygun dengesinin kurulmamış olması nedeniyle; verilecek süre uzatımına göre yüklenici tarafından hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacak iş programı revizyonunda; ortaya çıkan ye << Devamını Oku>> [800]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı… yeni alım veya personel sayısı artacak olan ihalelerde, mahalli idarelerin izlemesi gereken yol nedir… mahalli idareler, kendi meclislerinden mi yoksa maliye bakanlığından mı uygun görüş alacak . yardımcı olmanız ricasıyla… << Devamını Oku>> [836]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde Maliye Bakanlığından izin almak gerekirmi? (1 YILLIK) kolay gelsin << Devamını Oku>> [1539]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idaremizce yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi ile ilgili; 5018 madde 28 ve maliye bakanlığının 07.07.2015 tarihli genel yazısına istinaden bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısın da artış yapılmadan ihaleye çıkılması durumunda Maliye Bakanlığından uygun görüş almamıza gerek var mı ? Uygun görüş ile ilgili Maliye Bakanlığının 07.07.2015 tarihinden sonra herhangi bir yazısı […] << Devamını Oku>> [841]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılması kapsamında yapılacak ihalelerdeki iş artışlarında da maliye bakanlığından uygun görüş almak gerekir mi? << Devamını Oku>> [1110]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel arttırmak sureti ile iş artışı yoluna gideceğiz. (). Güncel mevzuat çerçevesinde, iş artışı yapmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan onay almak zorunda mıyız? << Devamını Oku>> [377]