Şoförsüz araç kiralama hizmetinde Maliye bakanlığından izin almak gerekir mi?

Yayın Tarih: 03.11.2016 07:11
Özet

Şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde Maliye Bakanlığından izin almak gerekirmi? (1 YILLIK) kolay gelsin


Şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde Maliye Bakanlığından izin almak gerekirmi? (1 YILLIK) kolay gelsin


Benzer Yazılar

Cevabımız

Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine İlişkin esas ve usuller gereğince;

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile  özel   bütçeli  idareler, hizmet alımı suretiyle binek veya  station-wagon  cinsi  taşıt edinebilmek için aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

 a) Bir önceki yılda veya yıl içinde, tasfiye edilen veya sözleşmesi sona eren binek ve station-wagon cinsi taşıtların sayısı kadar hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecektir.

b) Kurumlar, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hallerde, hizmet alımı yoluyla ilave binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için, önceden Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alacaklardır.

c) Bir önceki yıl mülkiyetinde ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş binek ve station-wagon cinsi taşıtı olmayan kurumlar, hizmet alımı yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.

Yukarıdaki mevzuat hükümler gereğince binek ve station-wagon cinsi araç hizmet alımında idarece daha önceden araç kiralama yapılmamış ise veya bir önceki hizmet alımına göre daha fazla araç kiralanacak ise veya iş artışı olacak ise veya  Maliye Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Bunun dışındaki durumlar için izin alınmasına gerek yoktur.

Bunun dışında ek olarak personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde; 

  • Bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısı değişmemişse izin alınmasına gerek yoktur.
  • İhalede personel sayısı değişmemiş ancak bir önceki ihaleye göre örneğin asgari ücretin %10 fazlası verilirken bir sonraki ihalede asgari ücretin %25 fazlası verilmesi öngörülmüş ise personel sayısı değişmediğinden izin alınmasına gerek yoktur.
  • İhalede personel sayısı aynı kalmakla beraber ihalenin yanında örneğin araç vs. eklenmiş ise yine izin almaya gerek yoktur.
  • Önceki yılda personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çıkılmamasına rağmen sonradan çıkılan ihalede personel çalıştırılmasına dayalı ihale haline gelen (asgari ücret artışından dolayı olabilir) ihalede de personel sayısında artış yok ise izin alınmasına gerek yoktur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap